ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΓ. ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΘΡΕΨΗΣ ΑΓΡ. ΖΩΩΝ (κ. ΚΥΡΙΤΣΗ)

18 Jan ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΓ. ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΘΡΕΨΗΣ ΑΓΡ. ΖΩΩΝ (κ. ΚΥΡΙΤΣΗ)

Οι  κάτωθι φοιτητές  (Αριθμό μητρώο)  που συμμετείχαν στις εξετάσεις του εργαστηρίου Φυσιολογίας Θρέψεως Ζώων (κα Κυρίτση) δεν πήραν προβιβάσιμο βαθμό.

334/2018 2014/227
2018/0001 2018/0149
2018/0008 2018/0150
332/2018 312/2018
2018/0013 2016/102
2017/353 2018/0158
2018/0027 2018/0163
2017/357 2014/330
2018/0036 2018/0164
2018/0037 2018/0166
2018/0041 2017/013
2018/0048 2018/0175
311/2018 282/2018
2015/062 2018/0180
285/2018 2018/0183
310/2018 2018/0184
2018/0091 2018/0193
2018/0096 2016/182
325/2018 2015/166
2017/303 2018/0225
2018/0110 117/2013
2018/275 2018/0234
2018/0113 2018/0235
2018/0121 2018/0243
2018/0127 300/2018
2018/0129 2018/0258
2015/108 349/2018

 

Οι επαναληπτικές εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν την Τρίτη 21-01-2020 στις 13.00 -15.00