ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΗΜΑΣ

19 Feb ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΗΜΑΣ

Τα αποτελέσματα των εξετάσεων στο moodle για τα μαθήματα Γενική Γεωργία Τεχνολόγοι και Βιομηχανικά Ενεργειακά και Αρωματικά φυτά Τεχνολόγοι και παλιοί εμφανίζονται στο μάθημα μαζί με την Ζιζανιολογία.

Ο ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

 

ΔΗΜΑΣ ΚΙΤΣΙΟΣ