ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ

16 Nov ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ

Η διεξαγωγή του μαθήματος Γεωργικά Φάρμακα θα πραγματοποιείται για τη θεωρία ημέρα Πέμπτη 13.00-16.00, στη διαδικτυακή αίθουσα https://zoom.us/j/94629839177 και για  το εργαστήριο ημέρα Τετάρτη, 13:00 -15:00 μ.μ. στη διαδικτυακή αίθουσα https://zoom.us/j/93354841848.

Την Τετάρτη 18-11-2020 θα διεξαχθεί το εργαστήριο σύμφωνα με τα παραπάνω.