ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ κ. ΜΠΑΜΠΙΔΗ

04 Apr ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ κ. ΜΠΑΜΠΙΔΗ

Τα μαθήματα του κ. Μπαμπίδη δεν θα πραγματοποιηθούν από 16/4/2018 έως 19/4/2018. Η αναπλήρωσή τους θα γίνει ως εξής :

Βοοτροφία (Θ) την Τρίτη 24/4/2018 15.00-18.00

Παθολογία Αγρ. Ζώων (Ε) την Τετάρτη 25/4/2018 14.00-16.00 (1 ομάδα) και Πέμπτη 26/4/2018 8.00-10.00 (2 ομάδα)