ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ

06 Dec ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ

ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15/12/2017 ΣΤΙΣ 11:00-13:00 (Α ΟΜΑΔΑ) ΚΑΙ 13:00-15:00 (Β ΟΜΑΔΑ) ΣΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ 212 ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΖΩΩΝ.

 

Ο ΔΙΔΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ