ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

10 Jul ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Όσοι φοιτητές έχουν ολοκληρώσει την πτυχιακή τους εργασία, να καταθέσουν τα παρακάτω :

  1. Αίτηση υποβολής πτυχιακής εργασίας
  2. Τρία (3) αντίτυπα της πτυχιακής (υποβάλλονται ηλεκτρονικά στον εισηγητή)
  3. Ένα cd της πτυχιακής (υποβάλλεται στη βιβλιοθήκη του Ιδρύματος μετά την εξέταση)

Την αίτηση συνυπογράφει και ο επιβλέπων/ουσα καθηγητής/τρια, ο οποίος βεβαιώνει ότι η πτυχιακή εργασία ολοκληρώθηκε και είναι έτοιμη προς παρουσίαση.

Οι αιτήσεις των φοιτητών για παρουσίαση θα γίνουν από 13/7/2020 έως 17/7/2020 και από 18/8/2020 έως 20/8/2020 ηλεκτρονικά.

 

Η παρουσίαση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 22 και την πέμπτη 23 Ιουλίου 2020 και την Τρίτη 25 Αυγούστου 2020 εξ΄ αποστάσεως μέσω της πλατφόρμας ΖΟΟΜ.

 

(Το πρόγραμμα της παρουσίασης θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Τμήματος)

503_ΠΤΥΧΙΑΚΗ_παρουσίαση_αξιολόγηση

 

 

 

 

Τηλέφωνο επικοινωνίας με τη Γραμματεία του Τμήματος στα τηλέφωνα : 2310013121 και 2310013862