ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΜΕΣΩ ΕΣΠΑ

14 Oct ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΜΕΣΩ ΕΣΠΑ

Στο συνημμένο έγγραφο ανακοινώνονται οι αιτήσεις των φοιτητών/τριών που εγκρίθηκαν για πραγματοποίηση της πρακτικής τους άσκησης μέσω του Προγράμματος ΕΣΠΑ κατά το χειμερινό εξάμηνο 2020-21.
Ενστάσεις μπορούν να γίνουν κατά τις επόμενες πέντε εργάσιμες ημέρες.

Η Επιτροπή Πρακτική Άσκησης
Σταυριανή Κουτσού
Σταυρούλα Κυρίτση
Ελισάβετ Νίνου

ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΠΑ ΕΣΠΑ