ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΝΑΤΟΜΙΑΣ-ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ

14 Jan ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΝΑΤΟΜΙΑΣ-ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΤΟΜΙΑΣ-ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ( εξετάσεις Ανατομίας )

ΝΕΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ λόγω καιρικών συνθηκών.
Οι εξετάσεις του εργαστηρίου θα ξεκινήσουν την Τρίτη 15/1/2019 σύμφωνα
με το πρόγραμμα που είχε ανακοινωθεί πριν τις διακοπές των
Χριστουγέννων.