ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ “ΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑ ΕΔΑΦΩΝ, ΘΡΕΨΗ ΦΥΤΩΝ & ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ” (3ο εξ.)

15 Oct ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ “ΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑ ΕΔΑΦΩΝ, ΘΡΕΨΗ ΦΥΤΩΝ & ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ” (3ο εξ.)

Λόγω έκτακτου κωλύμματος του διδάσκοντα κ. Στεφάνου, το μάθημα (θεωρία + φροντιστηριακές ασκήσεις) της Παρασκευής 16/10/2020 θα πραγματοποιηθεί στις 17.00 αντί στις 9.00.

Ο διδάσκων