ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΒΙΟΧΗΜΑΝΙΚΑ-ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ & ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ ΦΥΤΑ

15 Oct ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΒΙΟΧΗΜΑΝΙΚΑ-ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ & ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ ΦΥΤΑ

Το εργαστήριο του μαθήματος Βιομηχανικά-Ενεργειακά  & Αρωματικά Φυτά ξεκινάει από Παρασκευή 16/10/2020

ο Διδάσκων

Γάτσης Θωμάς