ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΑΔΑΕ, ΖΠ ΚΑΙ ΦΠ

22 Jan ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΑΔΑΕ, ΖΠ ΚΑΙ ΦΠ

Οι φοιτητές των τμημάτων ΑΑΔΑΕ, ΖΠ και ΦΠ, θα ακολουθήσουν το πρόγραμμα των Τεχνολόγων Γεωπόνων της εξεταστικής Ιανουαρίου 2020, στα μαθήματα που δεν συμπεριλαμβάνονται στα αντίστοιχα προγράμματα της εξεταστικής του Ιανουαρίου ΑΑΔΑΕ, ΖΠ ΚΑΙ ΦΠ.
Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στη κα Κυρίτση Σταυρούλα (2310013857, stakir@ap.teithe.gr)