ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΤΙΚΗ

14 Jan ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΤΙΚΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η εξέταση του εργαστηριακού μέρους του μαθήματος «Κοστολόγηση Αγροτικών Προϊόντων» για τους φοιτητές που παρακολουθούν το προγράμματος σπουδών ΑΑΔΑΕ θα γίνει 21/1/2019 12:00-14:00 στην αίθ.211.

Η εξέταση του εργαστηριακού μέρους του μαθήματος «Κοστολόγηση Αγροτικών Προϊόντων» για τους φοιτητές που παρακολουθούν το προγράμματος σπουδών Τεχνολόγων Γεωπόνων θα γίνει 21/1/2019 10:00-12:00 στην αίθ.211.

Η εξέταση του εργαστηριακού μέρους του μαθήματος «Γεωργική Εκτιμητική» για τους φοιτητές που παρακολουθούν το προγράμματος σπουδών ΑΑΔΑΕ θα γίνει 23/1/2019 9:00-11:00 στην αίθ.211.

Η εξέταση του εργαστηριακού μέρους του μαθήματος «Γεωργική Εκτιμητική» για τους φοιτητές που παρακολουθούν το προγράμματος σπουδών Τεχνολόγων Γεωπόνων θα γίνει 29/1/2019 11:00-13:00 στην αίθ.211.