Ανακοίνωση για το μάθημα Φυσική και Αγρομετεωρολογία

11 Jan Ανακοίνωση για το μάθημα Φυσική και Αγρομετεωρολογία

Το μάθημα Φυσική και Αγρομετεωρολογία θα πραγματοποιηθεί κανονικά την Πέμπτη 14/01 στις 8:00-11:00.

Η παρουσία των φοιτητών κρίνεται απαραίτητη.

Ο καθηγητής

Νικόλαος  Ζούμακης