ΑΝΑΒΟΛΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΦΥΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ

09 Nov ΑΝΑΒΟΛΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΦΥΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ

Τα μαθήματα της Γενικής Φυτοπαθολογίας δεν θα πραγματοποιηθούν την Παρασκευή 10/11/2017 λόγω εκτάκτου προσωπικού προβλήματος. Τα μαθήματα  θα αναπληρωθούν:

Δευτέρα 11 Δεκεμβρίου 2017 στις 14-16 για την εργαστηριακή ομάδα του μαθήματος Γενική Φυτοπαθολογία των 12-14
Δευτέρα 11 Δεκεμβρίου 2017 στις 16-18 για την εργαστηριακή ομάδα του μαθήματος Γενική Φυτοπαθολογία των 14-16
Τρίτη 12 Δεκεμβρίου 2017 στις 14-16 για το θεωρητικό μέρος του μαθήματος Γενική Φυτοπαθολογία