ΑΝΑΒΟΛΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΦΥΤΑ

12 Oct ΑΝΑΒΟΛΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΦΥΤΑ

Το μάθημα Βιομηχανικά Ενεργειακά Φυτά δεν θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 16/10/2018.Θα αναπληρωθεί την Τετάρτη 24/10/2018 13.00-15.00