ΑΝΑΒΟΛΗ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

12 Oct ΑΝΑΒΟΛΗ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

Η θεωρία του μαθήματος Γενική Γεωργία δεν θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 15/10/2018.Θα αναπληρωθεί την Πέμπτη 25/10/2018 ώρα 08.00-11.00