Αναβολή μαθήματος Γεωργική Χρηματοοικονομική Διοίκηση

05 Nov Αναβολή μαθήματος Γεωργική Χρηματοοικονομική Διοίκηση

Το μάθημα Γεωργική Χρηματοοικονομική Διοίκηση δεν θα πραγματοποιηθεί αύριο Τρίτη 06-11-2018.