Αλλαγή ώρας διεξαγωγής των εξετάσεων των εργαστηρίων Βοοτροφίας και Αγελαδοτροφίας

11 Jan Αλλαγή ώρας διεξαγωγής των εξετάσεων των εργαστηρίων Βοοτροφίας και Αγελαδοτροφίας

Αλλαγή  ώρας διεξαγωγής των εξετάσεων των εργαστηρίων  Βοοτροφίας και Αγελαδοτροφίας

Οι   εξετάσεις των  εργαστηρίων Βοοτροφίας  και Αγελαδοτροφίας των παλαιών τμημάτων ( Ζωικής Παραγωγής  και Τεχνολόγων Γεωπόνων),   θα πραγματοποιηθούν τη  Δευτέρα  1/02/2021,   μετά το πέρας των εξετάσεων των  θεωριών  μέσω της ίδιας  πλατφόρμας του zoom   με νέα ώρα εξετάσεων στις 18.00-19.00μμ

Ο Διδάσκων

Ιωάννης Μητσόπουλος

Αν. Καθηγητής