ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΝΑΡΞΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

18 Sep ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΝΑΡΞΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ανακοινώνεται ότι οι φοιτητές/τριες που ενδιαφέρονται να κάνουν την Πρακτική τους Άσκηση κατά το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2020-21, μπορούν να κάνουν αίτηση στη Γραμματεία του Τμήματος για την έκδοση βεβαίωσης ότι πληρούν τις προϋποθέσεις να ξεκινήσουν την Πρακτική τους Άσκηση. Το έντυπο της αίτησης επισυνάπτεται παρακάτω.

Η αίτηση θα πρέπει να υποβληθεί ηλεκτρονικά στη Γραμματεία του Τμήματος στη διεύθυνση:info@agro.ihu.gr

Παράλληλα, θα πρέπει να αποστείλουν στη Γραμματεία του Τμήματος τον φάκελο με τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Για περισσότερες λεπτομέρειες, δείτε την ανακοίνωση στο: moodle, Τμήμα Τεχνολογίας Γεωπονίας, Πρακτική Άσκηση, Ομάδα συζητήσεων-Ειδήσεων.

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ-1

 

Η Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης

Σταυριανή Κουτσού

Σταυρούλα Κυρίτση

Ελισάβετ Νίνου