ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ

12 Apr ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ

Τα μαθήματα της Αγροτικής Οικονομίας και της Γεωργικής Λογιστικής δεν θα πραγματοποιηθούν τη Δευτέρα 12/4/2021. Η αναπλήρωσή τους θα γίνει σε συνεννόηση με την καθηγήτρια