ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ

26 Apr ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ

Το μάθημα των Αγροτικών Εγκαταστάσεων της Τρίτης 27/4/2021 θα γίνει μόνο για την αναπλήρωση εργαστηρίου των Τεχνολόγων Γεωπόνων και ώρα 14.00-16.00